Chem-Pass


De Chem-Pass bestaat uit vier cursussen die de nodige instrumenten aanleren voor het beheer van arbeidsgerelateerde risico's in chemische installaties. 

Het is een inleiding tot de arbeidsveiligheid, het risicobeheer binnen chemische installaties en het beleid van de bedrijven op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Het bevat ook een beschrijving van de huidige kenmerken van de chemische industrie, de soorten operationele processen, de algemene producten en de arbeidsomstandigheden van de werknemers.

In deze derde cursus leert u over de risico's in chemische installaties met betrekking tot fysieke, chemische, biologische en plantaardige gevaren. U leert ook over ergonomie en psychosociale risico's. U vindt er ook verschillende maatregelen om incidenten te voorkomen in besloten ruimtes, werken op hoogte, met handgereedschap, of tijdens heet werk. Andere preventieonderwerpen zijn: brandveiligheid, ATEX zonering, LOTO-procedure (Locking and Marking of Lock Out / Tag Out), valpreventie van objecten, preventie van morsen, veilig rijden, etc. Tot slot leert u over noodhulp als preventiemiddel.

In deze cursus leert u over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) waaronder hoofd, gezicht en ogen, handen, voeten, gehoor, ademhaling, val- en rugbescherming. Daarnaast vindt u enkele statistieken over arbeidsongevallen in Europa en welke lichaamsdelen zijn aangetast.

Dit is de Chem-Pass eindcursus. U leert over Veiligheid van Gevaarlijke Stoffen in Chemische Installaties en CLP: Classificatie, Etikettering en Verpakkingsregulering. U leert over de fysieke, gezondheids- en milieurisico's van chemicaliën. U leert ook over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen volgens het CLP-systeem van de EU. U leert ook andere chemische classificatiesystemen kennen, zoals de EU-transportclassificatie, ADR en andere. Tot slot wordt een veiligheidsinformatieblad (SDS) voor een chemische stof getoond en uitgelegd in alle rubrieken.