Inleiding tot de Veiligheid in Chemische Installaties

Het is een inleiding tot de arbeidsveiligheid, het risicobeheer binnen chemische installaties en het beleid van de bedrijven op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk. Het bevat ook een beschrijving van de huidige kenmerken van de chemische industrie, de soorten operationele processen, de algemene producten en de arbeidsomstandigheden van de werknemers.

Beschrijving

Wijze: 100% online
Duur: 6 lessen verspreid over 6 dagen, aanbevolen 1 les per dag*
Talen: Nederlands en Frans
Evaluatie: een geïntegreerde evaluatie** aan het einde van elke les over wat er in de respectieve les is geleerd en een online eindevaluatie met toepassingsgevallen van wat er in de cursus is geleerd**. Beide tests zijn beschikbaar voor alle deelnemers.
Investering: € 99,95

 

*Elke les duurt tussen de 30 min en 1 uur inclusief de evaluatie.

**De evaluaties van elke les hebben 3 pogingen om de vereiste score te halen (korte test 100% en lange test 85% minimum). In ieder geval zal een bewijs van deelname worden afgegeven.

***Eenmalig via Zoom in aanwezigheid van een waarnemer. Minimaal 85% om te slagen. Er wordt een bewijs van deelname en van het slagen voor de beoordeling afgegeven.

Inhoud

  • Beleid inzake Veiligheid en Gezondheid op het Werk

  • Chemische en Petrochemische Installaties.
  • Algemeen Proces in Chemische Installaties.
  • Arbeidsomstandigheden (Algemene bedrijfsvoering en algemene veiligheid).
  • Waarom werken aan de chemische of petrochemische industrie
  • Dienstverlenende bedrijven / Personeel van derden.
  • Technische Trainingen.
  • Veiligheid en Gezondheid Trainingen.

Hoofddoelstelling

De deelnemer voor te bereiden op de voorwaarden, kenmerken en praktijken die in de huidige chemische industrie worden ontwikkeld voor het bereiken van een relevante veiligheidscultuur binnen de faciliteiten.