Online trainingen


Chem-Pass

De Chem-Pass is de instapkaart voor een chemische installatie. Het is een algemene online arbeidsveiligheidsopleiding die bedoeld is voor al het personeel dat een chemische installatie betreedt, zodat alle of in ieder geval de meeste risico's die in dit soort installaties aanwezig zijn, worden herkend. Deze opleiding bestaat uit vier cursussen die de nodige instrumenten aanleren voor het beheer van de arbeidsgerelateerde risico's in chemische installaties. Deze zijn: Inleiding tot de veiligheid in chemische installaties, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), gevaren en preventie, en veiligheid met gevaarlijke stoffen (CLP) in chemische installaties.

EPSBT-Veiligheid

Ethyleen, Propyleen, Styreen, Benzeen & Tolueen. Gericht op iedereen, met name degenen die rechtstreeks werken met de behandeling, de opslag en het transport van deze stoffen. In dezelfde volgorde van een veiligheidsinformatieblad (SDS) krijgt de student een gedetailleerde uitleg van elk onderdeel van een SDS voor elk product en de verschillende referentiegegevens waarmee rekening moet worden gehouden bij beroepsmatige blootstelling.

LPG en LNG-Veiligheid

Liquified Petroleum Gas en Liquified Natural Gas. Gericht op iedereen, met name degenen die rechtstreeks werken met de behandeling, de opslag en het transport van deze producten. In dezelfde volgorde van een veiligheidsinformatieblad (SDS) krijgt de student een gedetailleerde uitleg van elk onderdeel van een SDS voor elk product en de verschillende referentiegegevens waarmee rekening moet worden gehouden bij beroepsmatige blootstelling.