Gevaren en Preventie in Chemische Installaties

In deze derde cursus leert u over de risico's in chemische installaties met betrekking tot fysieke, chemische, biologische en plantaardige gevaren. U leert ook over ergonomie en psychosociale risico's. U vindt er ook verschillende maatregelen om incidenten te voorkomen in besloten ruimtes, werken op hoogte, met handgereedschap, of tijdens heet werk. Andere preventieonderwerpen zijn: brandveiligheid, ATEX zonering, LOTO-procedure (Locking and Marking of Lock Out / Tag Out), valpreventie van objecten, preventie van morsen, veilig rijden, etc. Tot slot leert u over noodhulp als preventiemiddel.

Beschrijving

Wijze: 100% online
Duur: 8 lessen verspreid over 8 dagen, aanbevolen 1 les per dag*
Talen: Nederlands en Frans
Evaluatie: een geïntegreerde evaluatie** aan het einde van elke les over wat er in de respectieve les is geleerd en een online eindevaluatie met toepassingsgevallen van wat er in de cursus is geleerd**. Beide tests zijn beschikbaar voor alle deelnemers.
Investering: € 149,95

 

*Elke les duurt tussen de 30 min en 1 uur inclusief de evaluatie.

**De evaluaties van elke les hebben 3 pogingen om de vereiste score te halen (korte test 100% en lange test 85% minimum). In ieder geval zal een bewijs van deelname worden afgegeven.

***Eenmalig via Zoom in aanwezigheid van een waarnemer. Minimaal 85% om te slagen. Er wordt een bewijs van deelname en van het slagen voor de beoordeling afgegeven.

Inhoud

 • Fysieke gevaren
 • Chemische gevaren
 • Biologische gevaren
 • Ergonomie
 • Psychosociale risico
 • Locaties gvaren
 • Veiligheid van handgereedschap
 • LOTO (Blokkeren en Markeren)
 • Besloten ruimtes
 • Heet Werk
 • Brandveiligheid
 • ATEX Zonering
 • Gedropeerde Voorwerpen
 • Overvullen en morsen
 • Veilig rijden
 • Noodhulp

 • Eerste hulp

 • Brandweer

 • Evacuatie.

Hoofddoelstelling

De deelnemers voorzien van preventie-instrumenten en -strategieën die hen in staat stellen de risico's te identificeren die leiden tot ongevallen door kennis van ten minste de meeste gevaren die aanwezig zijn in een chemische installatie.