Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's)

In deze cursus leert u over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) waaronder hoofd, gezicht en ogen, handen, voeten, gehoor, ademhaling, val- en rugbescherming. Daarnaast vindt u enkele statistieken over arbeidsongevallen in Europa en welke lichaamsdelen zijn aangetast.

Beschrijving

Wijze: 100% online
Duur: 8 lessen verspreid over 8 dagen, aanbevolen 1 les per dag*
Talen: Nederlands en Frans
Evaluatie: een geïntegreerde evaluatie** aan het einde van elke les over wat er in de respectieve les is geleerd en een online eindevaluatie met toepassingsgevallen van wat er in de cursus is geleerd***. Beide tests zijn beschikbaar voor alle deelnemers.
Investering: € 119,95 

 

*Elke les duurt tussen de 30 min en 1 uur inclusief de evaluatie.

**De evaluaties van elke les hebben 3 pogingen om de vereiste score te halen (korte test 100% en lange test 85% minimum). In ieder geval zal een bewijs van deelname worden afgegeven.

***Eenmalig via Zoom in aanwezigheid van een waarnemer. Minimaal 85% om te slagen. Er wordt een bewijs van deelname en van het slagen voor de beoordeling afgegeven.

Inhoud

 • Statistieken van arbeidsongevallen

 • Incidentenpiramide

 • Veiligheidspiramide

 • Lichaamsdelen

 • Veiligheid Opmerkingen

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Hoofdbescherming

 • Gezichts- en Oogbescherming

 • Handbescherming

 • Voetbescherming

 • Gehoorbescherming

 • Ademhalingsbescherming

 • Valbeveiliging

 • Rugbescherming

Hoofddoelstelling

Het vergemakkelijken van het leren, de kennis, vaardigheden en het bewustzijn van wanneer, hoe, welke PBM's moeten worden gebruikt, en het belang van het gebruik ervan als laatste barrière voor de bescherming tegen gevaren in chemische installaties.