Veiligheid van Gevaarlijke Stoffen in Chemische Installaties (CLP)

Dit is de Chem-Pass eindcursus. U leert over Veiligheid van Gevaarlijke Stoffen in Chemische Installaties en CLP: Classificatie, Etikettering en Verpakkingsregulering. U leert over de fysieke, gezondheids- en milieurisico's van chemicaliën. U leert ook over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen volgens het CLP-systeem van de EU. U leert ook andere chemische classificatiesystemen kennen, zoals de EU-transportclassificatie, ADR en andere. Tot slot wordt een veiligheidsinformatieblad (SDS) voor een chemische stof getoond en uitgelegd in alle rubrieken.

Beschrijving

Wijze: 100% online
Duur: 8 lessen verspreid over 8 dagen, aanbevolen 1 les per dag*
Talen: Nederlands en Frans
Evaluatie: een geïntegreerde evaluatie** aan het einde van elke les over wat er in de respectieve les is geleerd en een online eindevaluatie met toepassingsgevallen van wat er in de cursus is geleerd**. Beide tests zijn beschikbaar voor alle deelnemers.
Investering: € 149,95

 

*Elke les duurt tussen de 30 min en 1 uur inclusief de evaluatie.

**De evaluaties van elke les hebben 3 pogingen om de vereiste score te halen (korte test 100% en lange test 85% minimum). In ieder geval zal een bewijs van deelname worden afgegeven.

***Eenmalig via Zoom in aanwezigheid van een waarnemer. Minimaal 85% om te slagen. Er wordt een bewijs van deelname en van het slagen voor de beoordeling afgegeven.

Inhoud

 • Gevarenbeoordeling van chemische producten
 • Gevaren voor de gezondheid
 • Fysieke gevaren
 • Gevaren voor het milieu
 • Indeling en etikettering van chemische producten
 • GHS (wereldwijd geharmoniseerd systeem)
 • CLP (Classificatie, etikettering en verpakking)
 • CLP Gevarencommunicatie
 • Classificatie voor vervoer EU-ADR
 • Andere indeling
 • Veiligheidsinformatieblad (SDS)

Hoofddoelstelling

De aandacht van de deelnemer vestigen op het gebruik van chemische stoffen of mengsels die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu door kennis van pictogrammen, etiketten en aanbevelingen voor voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van chemische stoffen op basis van het CLP-classificatiesysteem.